Don’t go blind, trachoma can be treated

“Mbuya ndinokumbirawo mapiritsi. Ndakanzwa nemuzukuru wangu paakabva kuchikoro marimwe zuro kuti muri kukurudzira munhu wese kunwa mapiritsi anodzivirira hupofu” said an old grandma. Surely you could tell from the determined look on her face that despite her age she did not want to get blind after all why get blind when it could be averted.

Read more...

Page 9 of 104

Social media links